FADİME ANA MEHMET'İNE KAVUŞTU

FADİME ANA MEHMET'İNE KAVUŞTU

Hani, ağlamayacaktı analar bundan böyle?

Hani, ölmeyecekti Mehmetler?

Evet, ağlatmadın Fadime anayı,

Göz pınarlarında yaş kalmadı ki ağlasın.

Sen öldürmedin Mehmet'ini.

Senin kahramanların,

Ödül verdiklerin,

Öldürdüler Mehmet'i...

Ağlayamadı Fadime ana..

Kalbine akıttı göz yaşlarını

Kan

dam

ladı

Dayanamadı yürek,

Dayanamadı

Fadime,

Ana...

Çatladı

yer,

gök,

yürek...

Çıktı içinden kocaman,

Sımsıcak bir güneş.

Mehmet'i anasına kavuştu!.

                          13.12.2013 İstanbul Nihat Mürşitpınar