RUM / URUM

RUM/URUM; ROMALI/URARTULU

          Anadolu'nun yerli halklarındandır. Hıristiyan inancından olmakla birlikte, Yunanlı/Grek değildir. Anadolu’nun Hıristiyan dini egemenliğine girmesinden sonra bu dine katılmışlardır. Greklerin Anadolu’yu işgal etmesi sonucu asimile olmuşlar, dillerini ve isimlerini değiştirmişler, Grek dili egemenliği altına girmişler ama yine de öz kültürlerinin izlerini taşımışlardır. 1923 yılında yapılan mübadele ile ana yurtlarından ayrılmak zorunda kalmışlardır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiyeYunanistan_n%C3%BCfus_m%C3%BCbadelesi

https://tr.wikipedia.org/wiki/Uruk


Yorumlar - Yorum Yaz