ZAKİR

ZAKİR: 
Alevi din ayini Samah'da bağlama çalan ve dini türkü olan "deyiş" söyleyen 12 görevliden birinin adıdır.

Zakir: köken olarak; Milattan Önce 11. yüzyılda yaşamış Hamat Kralının adıdır ve Aramicedir.

M.Ö. Tarihi - Hititler | Textara.Com

Edward Lipinski - - Aramice Abideleri ve Onomastik Çalışmaları Google Kitaplar
Yorumlar - Yorum Yaz