SİYASİ PARTİLERİN, DEMOKRATİK İÇ İŞLEYİŞE SAHİP OLMASI İÇİN ÖNERİLER...

SİYASİ PARTİLERİN, DEMOKRATİK 
İÇ İŞLEYİŞE SAHİP OLMASI İÇİN ÖNERİLER...               Siyasi partilerimizi yıllardır içine çöreklenmiş bulunan bürokratik oligarşik(çıkar grubu/mafya) yapıdan kurtarmadan ülkemizin esenliğe kavuşması mümkün görünmemektedir. Partilerin iç işleyişine saf bir iyi niyetle dahil olan temiz, dürüst, nitelikli insanların başarılı olabilmesi bu yapının etkinliğinin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabilir. Yoksa, bu yapı, bir süre sonra, böylesi nitelikli insanları da ya kendine benzetir ya da yılgınlıkla partiden ve toplumun ileri hedeflere ulaşması idealinden uzaklaşması sonucuna sürükler.
               Tüm bu nedenlerle aşağıdaki önerimin eksikliklerinin giderilerek yaşama geçirilmesinin zorunlu olduğunu düşünüyorum.

1-) Üyelikler iki yılda bir yenilenmeli. Yenileme sırasında iki yıllık aidat(100 TL) peşin alınmalı. Yenilenmeyen üyelikler düşmüş sayılmalı. Böylece üyeler/üyelikler yaşayan bir organizma haline gelir.

2-) Mahalli birimlerde delege seçimleri için aday olanlar, iki hafta önce ilçeye resmen baş vurmalı, ilçe yönetimi seçime bir hafta kala listeleri netleştirmeli. Delege seçimleri: gizli oy açık sayım ilkesi ve çarşaf liste yöntemiyle yapılır. seçimlerde ilçe onaylı oy pusulası kullanılır.

3-) İlçe yönetimine veya il kongresi delegeliğine aday olabilmek için beş delege veya elli üyenin ıslak imzasının olduğu bir dilekçeyle seçimden onbeş gün önce ilçeye başvurulur. İlçe kongresi toplanmadan önceki beşinci gün aday listeleri askıya çıkarılır. Kongreye üç gün kala listeler kesinleştirilir. İlçe yönetimi aday, listelerini seçim günü divana sunmakla görevlidir. Bu konuda görevini aksatanlar, eksik veya hatalı yapanların parti üyelikleri düşürülür, partiye bir daha üye olamazlar. İlçe yönetimine aday olanlar il delegesi olamazlar.

4-) İlçe kongresi seçimleri gizli oy açık sayım ilkesi ve çarşaf liste yöntemiyle yapılır.

5-) İlçe kongreleri iki gün sürer. İlk gün konuşmalar. İkinci gün seçimler yapılır. İlçe seçimleri sonucunda yönetime seçilenler, seçimlerden sonraki üçüncü gün kendi aralarından bir yönetim kurulu üyesini ilçe başkanı olarak seçerler.

6-) İl kongresinde, İl yönetimine veya Genel Merkez Kurultay delegeliğine aday olabilmek için beş il delegesi veya elli üyenin ıslak imzasının olduğu bir dilekçeyle seçimden onbeş gün önce il yönetimine başvurulur. İl kongresi toplanmadan önceki beşinci gün aday listeleri askıya çıkarılır. Kongreye üç gün kala listeler kesinleştirilir. İl yönetimi aday, listelerini seçim günü divana sunmakla görevlidir. Bu konuda görevini aksatanlar, eksik veya hatalı yapanların parti üyelikleri düşürülür, partiye bir daha üye olamazlar. İl yönetimine aday olanlar Genel Merkez Kurultay delegesi olamazlar.

7-) İl Kongresi seçimleri gizli oy açık sayım ilkesi ve çarşaf liste yöntemiyle yapılır. İlk gün konuşmalar, ikinci gün seçimler yapılır.İl kongresinde yönetime seçilenler, seçimden sonraki üçüncü gün toplanarak kendi aralarından bir yönetim kurulu üyesini il başkanı olarak seçerler.

8-) Kurultayda Parti Meclisine aday olanlar: en az on kurultay delegesi veya beşyüz parti üyesinin ıslak imzasının olduğu bir dilekçeyi seçimden onbeş gün önce Genel Sekreter'e teslim eder. Kurultay toplanmadan önceki beşinci gün aday listeleri askıya çıkarılır. Kurultaya üç gün kala listeler kesinleştirilir. Parti MYK'sı aday, listelerini seçim günü divana sunmakla görevlidir. Bu konuda görevini aksatanlar, eksik veya hatalı yapanların parti üyelikleri düşürülür, partiye bir daha üye olamazlar.

9-) Partinin: il ve ilçelerdeki yönetim, denetim, disiplin organlarına, belediye meclislerine, belediye yönetimine ve TBMM'ye seçilmiş ve atanmış olanlar Parti Meclisine aday olamaz, seçilemezler.

10-) Olağan kurultay iki gün sürer. İlk gün konuşmalar, ikinci gün seçimler yapılır. Seçimler gizli oy açık sayım ilkesi ve çarşaf liste yöntemiyle yapılır.

11-) Parti Meclisi seçildikten sonraki üçüncü gün en yaşlı bir üye ve en genç iki üyenin olduğu bir seçim divanı oluşturulur. Bu seçim divanı genel başkanlığa aday olanların adaylık işlemleri ve genel başkanlık seçimlerinin sağlıklı yürütülmesiyle görevlidir.

12-) Genel başkanlığa aday olmak için; yirmi parti meclisi üyesi, ikiyüz kurultay delegesi veya onbin üyenin ıslak imzasının yer aldığı dilekçe parti meclisine seçilen en yaşlı üyenin başkanlığında en genç iki üyenin de katılımı ile oluşturulan seçim divanına verilir. Adaylık için başvurular: seçim divanı oluştuktan sonra başlar ve parti meclisinin seçildiği altıncı gün saat: 17'de biter. Genel Başkanlığa; partide üye olarak beşinci yılını doldurmuş olan üyeler, partinin her kademesindeki delegeler, parti meclisi üyeleri ve TBMM'ye milletvekili olarak seçilmiş olanlar aday olabilir. Ara vermeksizin iki dönem genel başkanlık yapanlar üçüncü dönemlerinde aday olamazlar!..

13-) Parti meclisi seçildikten sonraki yedinci gün genel başkanı seçmek üzere toplanır. Genel başkan seçilmek için: parti meclisi üyelerinin üçte iki çoğunluğunu almak şarttır. İlk tur sonunda en çok oy alan iki aday ikinci tura katılır. İkinci turda en çok oyu alan aday genel başkan seçilir.

Genel Başkan: parti üyeleri, parti meclisi veya Milletvekilleri arasından yirmi kişiyi MYK adayı gösterir. Genel başkanın önerdiği yirmi kişi arasından parti meclisinde yapılan oylamada en fazla oy alan ilk on kişi merkez yürütme kuruluna seçilir.

14-) Tüm aday olunan organlar için; gerekli olan delege imzasının iki katından fazla imzalı dilekçeler geçersizdir. Her delege ancak bir adaya imza verebilir.Birden fazla adaya imza veren delege veya parti üyesi parti üyeliği ve parti organlarındaki görevlerinden istifa etmiş sayılır. Bu şekilde parti üyeliği sonlandırılanlar beş yıl boyunca partiye yeniden üye olamaz. Üyeliğe kabul edildikten sonraki iki yıl boyunca hiç bir parti organında görev alamaz.

15-) Partinin temsil edildiği tüm organlarda;(Mahalle delegeliği, ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği, ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği, il delegeliği. Büyük şehirler dahil; İl belediye başkanlığı, il belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği, il başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği, kurultay delegeliği, milletvekilliği, Genel başkanlık, parti meclisi üyeliği ve disiplin kurulları...) üst üste iki dönemden fazla görev yapılamaz.

02 ARALIK 2017 CUMARTESİ     Nihat MÜRŞİTPINAR