MİLLETVEKİLLERİ NASIL SEÇİLMELİ

 MİLLETVEKİLLERİ NASIL SEÇİLMELİ?!

Her dört ya da beş yılda bir parlamento seçimleri yapılıyor ve biz vatandaşlar demokrasinin gereği olarak gidip oylarımızı kullanıyoruz. Lakin, bizi yönetmeleri için seçtiğimiz vekiller bizim değil; kendilerini gerçek anlamda seçen parti liderleri veya güç odaklarının istedikleri, onların çıkarına olan yasaları çıkarıyorlar. Böylece; adına demokrasi dediğimiz, aslında mafyokrasi olan bir yönetim şekli altında yönetiliyoruz.

*Nasıl bir demokrasi istiyoruz ya da istemeliyiz?..

*Gerçek anlamıyla; yönetilenlerin kendi yöneticilerini seçtiği bir yönetim şeklini nasıl oluşturabiliriz?..

*Adına parlamenter demokrasi denilen bu maskeli baloya nasıl son verebiliriz?

Seçme yeterliliğine sahip olmayanların seçtiği,

Seçilme yeterliliğine sahip olmayanların seçildiği,

Partileri eline geçiren oligarkların ölene kadar veya bir skandalla devrilene kadar bir türlü bırakmadığı egemenliği, gerçek sahiplerinin eline almasını, mutlu bir dünya yaratılmasını nasıl sağlarız?

Mutlu olabilmek için;

Seçme yeterliliğine sahip olmadığı halde seçenlerin, seçme yeterliliğine ulaşmalarını mı bekleyeceğiz?..

Yoksa;

Onların seçme yetkilerini kullanmasını engelleyip, seçkinler sınıfı mı yaratacağız?

Yeni bir seçkinler sınıfı yaratmadan yeni ve demokratik bir mekanizma kurmalıyız!..

İster partili, isterse bağımsız olarak her isteyen birey bulunduğu seçim çevresinde milletvekilliğine rahatlıkla aday olabilmeli.

Milletvekili adaylarının tamamı herhangi bir aidiyetin vurgulanmadığı tek bir listede fotoğraflı, soyadı sırasına göre açıklanmalı.

Oy kullanılan her sandıkta bu listelerin yer alacağı, internete bağlı olmayan bir bilgisayar ve ona bağlı bir yazıcı sayesinde;

oy kullanan seçmen, ilgili seçim çevresinde seçilecek milletvekili sayısının dörtte biri oranında istediği adayları işaretleyip, yazıcıdan çıktısını almalı.

Aldığı bu çıktıya EVET mühürünü basıp, zarfa koyduktan sonra sandığa atmalı.

Örneğin: her bir seçmen ilgili seçim çevresinde;

Bir milletvekili seçilecekse bir adayı,

İki milletvekili seçilecekse bir adayı,

Üç milletvekili seçilecekse bir adayı,

Dört milletvekili seçilecekse bir adayı,

Beş milletvekili seçilecekse iki adayı,

Altı milletvekili seçilecekse iki adayı,

Yedi milletvekili seçilecekse üç adayı,

Sekiz milletvekili seçilecekse üç adayı,

Dokuz milletvekili seçilecekse dört adayı... İşaretleyebilmeli.

Böylece, yalnızca çoğunluk olanların onayladıkları temsilciler değil, azınlık olanların temsilcileri de kendilerine mecliste yer bulabilir.

Şiddete başvurulmayan, herkesin kendini rahatlıkla ifade ettiği/edebildiği daha demokratik bir sistem kurabiliriz!

18 Haziran 2018 İSTANBUL Nihat MÜRŞİTPINAR


Yorumlar - Yorum Yaz