DEVLET OLMAK

DEVLET OLMAK!

Kimi devletler vardır. İktidar için yapılan mücadelede kendini varolan iktidarın yanında, onun koruyucusu olarak konumlandırır ve muhalefeti devlet düşmanı olarak görür. Böylece; devletin kendini yenileyerek daha uzun yaşamasını engeller. Devlet: tutucu, baskıcı, yurttaşını ezen bir karaktere dönüşür. Sonucunda da söz konusu devletteki iktidar ancak bir devrimle değiştirilebilir. Dolayısıyla da varolan devlet yıkılmış, yerine yeni bir devlet kurulmuş olur. İşte Türklerin tarih boyunca sayısız devletler kurmalarının nedeni budur!..

Oysa başka toplumlar; aile, aileler birliği ve coğrafi yönetimlerden sonra kavim birliği yaratarak ulus devlet modeline geçmişlerdir. İngiliz, Fransız, Alman, Rus, Japon, Çin Krallıkları veya hükümdarlıkları buna en güzel örnektir.

Bizimkiler ise; aşiretler, obalar ve bir oba beyinin diğer beylikleri zor kullanarak egemenliği altına alması sonucu büyük aile beyliği ve aile imparatorluğuna dönüşerek devletleşmeye çalışmışlardır. Oğuz, Selçuklu ve Osmanlı devletleri buna en güzel örnektir.

1923 yılında Mustafa Kemal'in yaptığı devrim ol nedenle çok önemlidir. Mustafa Kemal: 1923 yılında Cumhuriyet ilan ederek ve devletin adını da Türkiye Cumhuriyeti koyarak, çok yüksek bir tarih bilincine ve ileriyi görebilme yetisine sahip olduğunu kanıtlamıştır. Lakin, her devrimin yaşadığı karşı devrim süreci onun ölümünden hemen sonra yeniden başlamış ve devlet yavaş yavaş eski karakterine bürünmüştür. Her türlü yanlış ve aptalca yönetim yanlışlarına rağmen, bu aptalca kararların halk tarafından da anlaşılmasına rağmen, halkın yine de aynı kişiyi iktidarda tutma kararlılığı bunun sonucudur. Bu durum: toplumun her alanında böyledir!..

Mahallelerde; herkes tanımadığı halde varolan muhtara oy verir.

Siyasi Partilerde; bir defa genel başkan olan ve merkez yönetimleri ölene kadar değiştirilmez!

Bürokraside; iktidar değişimleri dışında makam sahipleri sürekli yerlerini korur. Hatta kimi zaman yeni gelen iktidarın bile değiştiremediği, ölene kadar o makamda kalan, öldükten sonra da yerine çocuğunun atandığı genel müdürler vardır.

Büyükelçiler, devlet sanatçıları, öğretim üyeleri, işadamları sülaleleri vardır bu ülkede.

Değişim: yavaş, zor ve zahmetlidir!

Sabır ister!

Kararlılık ister!

Süreklilik ister!

Düşünmek ve düşündüğünü yaşama geçirmek yani eylem ister!

23 EYLÜL 2018 İSTANBUL NİHAT MÜRŞİTPINAR