KARAGÖZ?..

KARAGÖZ

              Ezelden beri adı değişmemiştir... KARA:Kara: bildiğimiz "TOPRAK" anlamına gelmektedir... GÖZ:Suyun topraktan kaynadığı yer, kaynak...Delik, boşluk...Terazi kefesi... Sevgi, ilgi, gönül bağlantısı... Ağacın tomurcuk veren yerlerinden her biri... Bölüm, hane... Bazı yaraların uç bölümü. KARAGÖZ: Topraktan olan, yapılan, çıkan...Topraktan bilen...

               HACİVAT

               Günümüzde: "Hacivat" olarak biliyoruz ismini... Çeşitli kaynaklarda: "Hacı İvaz" olarak geçer... Anadolu'da "Hacı" kelimesinin aslında "HACE" olarak eski dönemlerde yoğun bir şekilde kullanıldığı (Hace Bektaş ve Hacem Sultan..vs.) tarihsel ve arkeolojik gerçeklerdendir. HACE: Farsça kökenli bir kelimedir... Sözlük anlamı: "Hoca, efendi, sâhib, öğretmen, âile reisi"... Benzer Kelimeler: "defi hacet, defi hacet etmek, hacet kapısı, hacet penceresi, hacet tepesi, hacet yeri... İVAZ: Arapça kökenli bir kelimedir... Sözlük anlamı: "ödün, edim, hukuk, karşılık"  HACE İVAZ; insanlara doğru yolu, gerçeği, iyi olanı gösteren, öğreten, Kötü karşıtı... Yani, Mürşit, Hak, Tengri, Rab, Öğretmen...

               Karagöz; İnsan ve Tanrının karşılaştığı, Tanrının insana yaşam öğütleri verdiği, ona doğruları göstermeye çalıştığı, onu doğrulara yönlendirmeye çalıştığı, onun hacetini giderdiği bir yansılamadır!

               Tanrı ile karşılaşan ve onunla sohbet edebilen insan; "Peyk-i Amber" dir!.. İşte o, "Karagöz" dür!..