23 NİSAN

23 NİSAN BAYRAM(M)I?

Bu yıl herkes 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı! İlokul öğrencisinden, Lise'den yeni mezun olmuş herkese sorun bakalım: "23 Nisan'ı ne olarak kutladık? " diye. Sizlere verecekleri yanıt: "Çocuk Bayramı" olacaktır!

Sizce 23 Nisan "Çocuk Bayramı" mı?

İsterseniz daha geniş anlamıyla soralım: "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan 23 Nisan 1920 tarihi size neyi ifade ediyor?"

Yanıt: gözlerinize boş, boş bakan bir çift göz olacaktır.

Sorumlusu kim mi?..

Meclis: toplumun her kesiminin "temsil" edildiği, "sözünün geçtiği" ve ortak "aklın" egemen olduğu karar organıdır.

Bakan: Meclisin aldığı kararları uygulayan yönetim organıdır.

Başbakan: Bakanların uyumlu çalışmasını sağlayan "orkestra" şefidir.

Cumhurbaşkanı/Başkan: Meclis'in aldığı kararların uygulanmasını denetleyen, uyumlu çalışmanın bozulmasına müdahale eden "Tepegöz/Sağduyu" dur.

Ol nedenle; 1920'li yılların Meclis Başkanı sonraki yılların Cumhurbaşkanı oldu...

Ol nedenle;Cumhurbaşkanı görevde olmadığında Meclis Başkanı "Vekil" oluyordu.

Bugün:
Temsil: Yok!
Ortak akıl: Yok!
Orkestra: Yok!
Orkestra Şefi: Yok!
Tepegöz: Yok!

Sorumlusu:
Günlük çıkarları için aklını kiraya veren; herkes.

Diktatör:Kişilik değildir, toplumsallıktır. "Matruşka Bebeği"nin içinden daima daha küçük boyutlu "Matruşka Bebeği" çıkar.


Nihat MÜRŞİTPINAR

23 NİSAN 2020 İSTANBUL

Yorumlar - Yorum Yaz