MEVLEVİ, BEKTAŞİ, ALEVİ
MEVLEVİ 
- BEKTAŞİ - 
ALEVİ

Alevi, Bektaşi ve Mevlevi arasında ne fark vardır?

Aslında, tüm bu felsefi görüşlerin arasındaki en büyük fark:

Mevlevilik: Aleviliğin Sünni,

Bektaşilik: Aleviliğin İslam içi ve dışı

yorumudur.


Peki, Alevilik nedir?..


Alevilik:

Işk'ın.
Alev'in.
İnsan'ın.
Yaratan'ın.
Dünya'nın.
Güneş'in.
Evren'in...

Yani:

Yetmiş iki bin Âlem'in.

Yani: Bilgi'nin;
"Anası" dır...

"O" nu yaratan dır.
"O" nun yarattığı dır.
"O" nun yaratacağı dır.


          4 ARALIK 2023 İSTANBUL          NİHAT MÜRŞİTPINAR